Frissítve: 2022-08-12

Felhasználási feltételek

Cookik engedélyének vissza vonását a gombra kattintással kezdeményezheti:

A sütik nincsenek engedélyezve.
Az "Elfogadás" feliratra kattintva engedélyezhető a sütik használata.

vagy a gombra kattintás után kérem nyissa meg a böngészője beállítási lapját és törölje a cookik-at. Információk a cookik-ról.

A https://963.hu/ weboldalon (a továbbá: weblap) illetve aloldalain továbbá aldomain -okon elérhető szolgáltatás igénybevételének szabályait, feltételeit jelen dokumentumban írja le a szolgáltató. A Felhasználó a weblap használatával ezeket tudomásul veszi és elfogadja továbbá magára nézve kötelezőnek tekinti ráutaló magatartásával.

Üzemeltető továbbiakban “szolgáltató”:
Név: Törőcsik Norbert
E-mail cím:

A weboldal tevékenysége automatizált adatfeldolgozás, információk nyújtása, kapcsolat felvétel biztosítás.

A Szolgáltató felelősségének kizárása/korlátozása
A Felhasználó a weblapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő mindennemű károkért. A Felhasználó teljes mértékben és felelős saját magatartásáért, nem sértheti mások jogait.

A Szolgáltató az ingyenes Szolgáltatások tekintetében kizár mindennemű kártérítési felelősséget (ideértve a tényleges kárt, költséget, stb.), amely akár közvetlenül, akár közvetett módon az ingyenes Szolgáltatások használatából adódik.

A https://963.hu/ weblapon illetve aloldalain megjelenő információk és szolgáltatások közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weblap nem megfelelő működésből, vagy pontatlanságokból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten előzetesen kizárja.

A Szolgáltató, a honlapon megjelent információk, más személyek által létrehozott weboldalakra mutató linkeken megjelenő információkért nem vállal felelősséget, kifejezetten kizárja a linkelt oldalakon található tartalomból okozott közvetlen és közvetett károkat.

Szerzői jogok
A weblap teljes tartalma szerzői jogvédelem alá esik. A szolgáltató a felhasználók számára a weblapon található ingyenes szolgáltatásokat biztosítja saját részükre, kizárva a másra átruházás lehetőségét. Írásbeli engedély szükséges egyéb módú felhasználáshoz. A feltételek megsértése esetén a szolgálató határozott jogi lépéseket tesz.

Megrendelés folyamata
A weblapon jelenleg nem történik értékesítés. Az oldalon szerződés nem jön létre kizárólag jelzésre szolgál úgymint árajánlat kérés üzenet küldés, adatfeldolgozás, így ajánlati kötöttség sem merül fel.

Regisztráció jelen pillanatban nem lehetséges az oldalon.

Számla, fizetés, szállítás és elállási jog, kellék szavatosság, termékszavatoság, jótállás a szerződés hiányában nem értelmezhető.

Panasz esetén ügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: Törőcsik Norbert Levelezési cím:
E-mail cím:
A Szolgáltató panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja., ha ez nem sikerül az írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.
Felhasználási Feltételek módosítása
A Szolgáltató a Felhasználási Feltételeket -et, a bármikor módosíthatja, a módosítás a weblapon közzé teszi.

Egyebek:
A https://963.hu/ weblap és aloldalai az itt fel sorolt feltételektől eltérő feltételeket is előirhatnak a hivatkozó jogszabályok, így mindig az aktuális előírások, feltételek megismerése és elfogadása kizárólagos feltétele a weblap használatának bele értve az ingyenes szolgáltatásokat.

Jogsértés esetén a szolgáltató minden tőle telhető segítséget megad a hatóságoknak.

A Felhasználási Feltételek módosításának feltételei
A szolgáltató jelen dokumentum feltételeiben foglaltakat anélkül bármikor jogosult módosítani értesítés nélkül. A szolgáltató a hatályos felhasználási feltételeket a jelenlegivel megegyező módon biztosítja a felhasználóknak, és kéri a felhasználókat annak ismételt megtekintésére.Privacy policy
Adatkezelési szabályzat
A Szabályzat célja, hogy rögzítse az https://963.hu/ oldal adatvédelmi és adatkezelési szabályait.

Adatfeldolgozó (feldolgozott adatok tekintetében) Adatkezelő (a szolgáltatónak küldött adatok tekintetében:
Törőcsik Norbert
email:

Kezelt adatok köre
Kapcsolat felvétel, árajánlat kérés, során a Felhasználó megadhatja: neve, saját e-mail címe, címe (irányítószám, helység, utca, házszám) telefonszám, személyes adatait ezen adatok közül az aktuális kapcsolati űrlap határozza meg mit kötelező megadnia. A felhasználó adatai megadásával kijelenti,hogy elmúlt 16 éves.

Technikailag rögzítésre kerülő adatok: felhasználó IP címe, továbbá a weboldal látogatásakor a szolgáltató cookie-t küld a látogató számítógépére, továbbá harmadik fél által Google által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódóan (Google Analytics, Google Adwords. továbbiakban lásd a google leírását) A felhasználó a cookie-kat saját gépéről törölheti és letilthatja, további információt a böngésző Segítség funkciójában talál.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelésre jogosultsága az https://963.hu/ weboldalon található tartalmak felhasználóinak önkéntes, nyilatkozata illetve kifejezett hozzájárulása hozzájárulása, hogy személyes adataik kezelésére, továbbá az oldalon található szolgáltatásokkal a felhasználók segítése.

Az adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A Szolgáltató az adatokat kizárólag a tájékoztatásra, kapcsolatfelvételre tárolja. Az automatikus adatok célja statisztikakészítés, illetve fejlesztés. Személyes adatok harmadik személynek való továbbítása kizárólagosan az adattovábbítási feltételek elfogadása esetén lehetséges. Adatkezelő a személyes adatokat nem ellenőrzi azokért a megadó felel. A felhasználók saját adataikat adhatják meg a honlapon, ha az adatközlő nem a saját személyes adatát adja meg, az adatközlő kifejezett kötelessége az érintett hozzájárulásának írásbeli beszerzése és ezen nyilatkozat megőrzése a hatályos törvények szerint.

Az adatkezelés időtartama
A személyes adatok kezelése annak törléséig tart, adattovábbítás és egyben feldolgozás esetén nem történik érdemi adattárolás így nem értelmezhető az időtartam.

Tárhely szolgáltató,adattárolás:
A tárhely-szolgáltató neve: 3 in 1 Hosting Bt.
címe: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. Fszt. 1.
A tárhely-szolgáltató adószáma : 22206118-2-13
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: admin@megacp.com
A tárhely-szolgáltató weboldala: https://megacp.com/
Az adatkezelő mindent tőle telhetőt megtesz az adatok megvédéséért.

Jogorvoslati lehetőségek
A Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatiról és kérheti azok törlését, helyesbítését az email címre küldött kéréssel. A Szolgáltató 30 napon belül írásban közli a kérés eredményét.

továbbá, panasszal lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság -nál posta cím:
1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +3613911400 Fax: +3613911410 ugyfelszolgalat@naih.hu Url: www.naih.hu

Ha a felhasználó bármilyen módon kárt okozott teljeskörű kártérítésre kötelezhető.


Adatbiztonság az adattovábbítás tekintetében
Amely kapcsolati űrlapokon elfogadásra kerül az adattovábbítási feltétel az adatok továbbításra kerülnek az adott oldalon meghatározott vállalkozás (pl. könyvelő irodának, forgalmazónak). Amennyiben a felhasználó az adatokat a szolgáltató részére adja meg nem történik adattovábbítás harmadik személy részére.

Ha a felhasználó továbbá “adatkezelő” olyan szolgáltatást használ melynél adattovábbítás történik kifejezetten és visszavonhattatlanul hozzájárul az adat továbbítási feltételekhez, ez technikailag úgy valósul meg, hogy az űlapot addig nem tudja elküldeni amig a kifejezett hozzájárulását nem adja az adat továbbításhoz harmadik személy részére. A felhasználó hozzájárul a a hozzájárulás automatikus rögzítéséhez és tároláshoz személyes adatok rögzítése nélkül. Ha jogszabály kötelezővé teszi az adatok továbbítását ezt a szolgálató kifejezetten közli a felhasználóval és hozzájárulását kéri.

A weblap használata a felhasználó részéről távközlési eszközök, szolgáltatások (internet) segítségével történik, nyílt hálózaton. A szolgáltató és a felhasználó (adatkezelő) részéről is fokozott ellenőrzést és biztonsági követelményeket jelent.

A felhasználó az adatokat a szolgáltató automata rendszere részére titkosított, biztosított azaz https csatornán adja meg.

A felhasználó a feldolgozandó és továbbítandó adatok közül az email cím helyességére -ahol kérik- kifejezetten köteles ügyelni, melyhez a szolgáltató az email cím duplán történő beírásának feltételével segíti őt, mely 2 db email cím azonosságát automatikusan ellenőrzi.

Dokumentum feltöltés és azok azonnali továbbítása esetén a címzettnek a feltöltött dokumentumok és azok adatai nem tárolódnak el a szolgáltató szerverén azok email melléklet utján továbbítódnak a cimzettnek.

Jelen technikai tudásunk szerint a szerver és a fogadó között lévő úton az email “elfogása” kevesebb biztonsági kockázattal jár mintha az adatok letárolásra kerülnének, a megadott email cím helyességére a felhasználónak fokozottan ügyelni kell.
A felhasználó kifejezetten hozzájárul a feldolgozott adatok elektronikus levelezés (email) útján történő kiküldésre mind a két fél részére (címzett és saját maga), megértette a biztonsági kockázatokat és elfogadja azokat.

A szolgálattó nyílt forráskódú szoftvereket használ melyekről igény esetén tájékoztatja a felhasználót, továbbá minden tőle elvárhatót megtesz a rendszer biztonsága érdekében és az adatok biztonsága érdekében annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek vagy kerüljenek nyilvánosságra.


Platformokra vonatkozó szabályokra vonatkozó szabályok aluli mentesülés

“Ennek megfelelően nem adóalanyok részére történő bizonyos értékesítések esetén speciális szerep hárul a platformokat üzemeltető adóalanyokra. Ha egy platform 150 eurót meg nem haladó belső értékű 5 küldeményként importált termék távértékesítését, illetve értéktől függetlenül, Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalanynak a Közösség területén teljesített termékértékesítését “
Forrás: NAV
Jelen weblap nem ajánl 150 EUR alatti termékeket továbbá nem segíti elő nem adóalanyoknak szóló termékértékesítést, ezért nem vonatkoznak rá a speciális szabályok.

Továbbá:
“Megemlítendő továbbá, hogy az adófizetési kötelezettség a platform részére történő termékértékesítés után és a platform általi termékértékesítés után azonos időpontban keletkezik, mégpedig a fizetés elfogadásakor.”
forrás:NAV
Jelen weblapon nem történik fizetés.


az FOB szállítmányozási rövidítés jelentése lásd. Incoterms:
Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetén) tehát ahol jelezve van a gépeknek a befektetési igénye így van megadva.
ahol ez nincs jelezve akkor a vásárló telephelyén.

Szuper megbízható kiváló szerszámgépek!Szolgáltatás lényege: Segítek szerszámgép gyártókkal Közvetlen kapcsolatba lépni. Melyekkel? Azon távolkeleti cégekkel melyeknél személyes kapcsolatban vagyokSegítséget adok az ügylet lebonyolításában. Abban segítek amiben kérik.

Kizárólag olyan gépeket gyártó cégeket ajánlok amelyeknél a gyártóval, forgalmazóval közvetlen kapcsolatban állok.
Így részletes ismereteim vannak a gépről, javítási beüzemelési lehetőségeiről.

✅ A szállítás során a megrendelt gépet folyamatosan figyelemmel kísérjük.😀
✅ A gép a gyártónál megtekinthető műszakilag átvehető igény esetén.😀

Közvetlen kapcsolatba kerülhetsz a gyártóval, így bármi történik velem a Te géped mindig NYERESÉGET termel.

✅ Részletes pontos igény felmérés történik.
Magyarországon vagy EU-ban javítható gép ajánlása.
✅ Információkat adok az adott eszközt gyártó vállalkozásokról.
✅ A második előleg kifizetése előtt átvétel a kikötőben.
✅ A speditőr szállítja a gépet EU-ba, biztosítással együtt.

Tények:
Gyártói garancia van (~1 év) melyben segítek.
Javítás saját megoldással segítségemmel,gyártói segítséggel.

Miért csinálsz ilyen szolgáltatást?

Magyar forgalmazó céggekkel állok kapcsolatban, de vannak olyan gépek melyek forgalmazását nem vállalják elsősorban tudás, tapasztalat hiányában.

Te mindenhez értesz?

Szó sincs róla, vannak kereskedelmi és pénzügyi ismeretem. Ismerem a határaimat. Folyamatosan képzem magamat a szerszámgépekből.

Garancia? Hogyan?

Kínai gyári garancia van.

Mi az a gyári garancia?

Általában a gyári garancia 1 év mely a távol keleti szállítóknál úgy értendő, hogy a csere alkatrészeket ingyenesen biztosítják vagy ingyenesen javítják a hibás alkatrészt, a szállítási költségek (oda-vissza) a vevőt terhelik.
Hogyan történik az ügyintézés?
1, Hiba megállapítása és dokumentálása (írás, kép, videó stb.) a felhasználó által
2, Ha beállítási hiba akkor távjavítás stb. azaz kommunikáció a gyártó mérnökeivel.
3, Ha fizikai hiba a gyártó kérésére a hibás alkatrész küldése a gyártócéghez. (szállítási költség a vevő)
3, Gyártó a megérkezés után megvizsgálja az alkatrészt vagy javítja vagy cserealkatrészt küld. (szállítási költség a vevő)
4, A megérkezett javított vagy csere alkatrészt a felhasználó építi be.

Betanítás? Oktatás?

Általában írásos, videós oktató anyagokból útján sajátítják el a gépek kezelését ezek angol nyelvűek.

Javítás? Karbantartás?

A tulajdonos dolga. A konkrét javításban kapcsolataimon keresztül tudok segíteni, de például hidraulika tömlőt saját maga cserélje. Az elektronikai meghibásodások megelőzése a megrendelésnél kezdődik ugyanis lehetőség szerint olyan alkatrészeket kérek a gépbe beszerelni ami hazánkban vagy a környező országokban kapható vagy tudják javítani. Ezen kívül a bonyolultabb gépek (pl. IPC) már rendelkeznek távjavítási funkcióval amikor a gyári mérnök nézi meg a problémát.

Nagy értékű berendezések beszerzése kockázatokkal nem jár?

DE persze, Például: Tudnak-e vele dolgozni a dolgozók? Mennyire egyszerű megtanulni a használatát? stb.

Miért fizetendő előre szolgáltatásod?

Megrendelésre dolgozom és ez a szabályom.

Mik ezek a szolgáltatások?

Teljesség igénye nélkül a szolgáltatások melyeknek díja van:
– lízing ügyintézés
– próbagyártás szervezése
– szállítás szervezés (utazás szervezés ha szükséges nagy projektnél)
– szállítás előtti ellenőrzés
– vámolás szervezése
– helyszínre szállítás szervezése
– szervizelés,javítás

Mi az a szállítás előtti ellenőrzés?

A szállítás megkezdése előtt a gyártónál (Kínában élő) személyes képviselőm leellenőrzi a szállítandó gépet. Mit jelent ez pontosan? Feladat lista alapján leellenőrzi a gépet. Gépről fotókat készít. (nyitott ajtókkal, nagy felbontású képek) Gép méreteit ellenőrzi. Gépről működésközben videót készít. Kiegészítőkről fotókat készít. (nagy felbontású képek)) Összes kiegészítő listába veszi ellenőrzi egyezik-e a gyártó által adott listával. Próbatermék gyártását dokumentálja. mértek ellenőrzését a gyártó által dokumentálja (ha kérték) Csomagolást és rögzítését ellenőrzi (ha kérték) A dokumentumokról másolatot kér és ellenőrzi az eredetivel az egyezőséget (ha kérték)

Nem lépnek le a pénzemmel a külföldi gyártók?

Lehetséges, nincs kizárva de nagyon ritkán és csak nagyon amatőröknél. DE ezért vannak fékek a rendszerben: A gép megrendelésekor ~ 30% -a fizetendő előre. Tudom ez sem kis pénz. Aki igénybe veszi ezt a szolgáltatást csak egyeztetett számlára engedem utalni. A gyártót is ellenőrzöm. A másik 70 % pedig a hajóra rakáskor fizetendő a gyártónak.(de előzetesen egyeztetni kell velem) Tehát az elméleti kockázat mértéke 30%, ami a valóságban sokkal-sokkal kevesebb. Ami kockázat van az pl csőd esetén, de ez bármilyen üzletben elfordulhat akinek ez nem elfogadható az válassza a magyar forgalmazótól való vásárlást.

Mit tehetek ha nem megfelelő minőségű gép érkezik?

A kockázatát nem lehet kizárni de minimalizálni lehet pontos egyeztetéssel.

Amit én akarok gyártani azt majd tudja gyártani a gép?

Erre való a próba gyártás kérése a gyártótól. Amikor a gyártó a kiküldött dokumentumok alapján legyártja a kért darabot egy szinte ugyanolyan géppel és ezt dokumentálják is fotóval, videóval. Ennek van díja? Naná… de érdemes megrendelni. Mennyibe kerül? Passz…

Külföldi számlával mit tudok csinálni?

Nemzetközi számla tehát elszámolható..

Szállítás vámolás kiszállítás hogyan mivel történik?

Saját vagy vámügynök.

Beüzemelését a gépnek kivégzi?

A gép tulajdonosa, ha ez probléma akkor európai forgalmazón keresztül kell beszerzni a szerszámgépet.

Mennyi idő alatt kapom meg a gépet? Mikor tudok vele termelni?

Légiszállítással 1 hónap, tengeri szállítással kb. 3,5-4 hónap vagy több.

Mi van ha történik veled valami magunkra maradunk?

Kérhetsz segítséget a gyártótól is közvetlenül mivel ismered.

Milyen értékű gépnél érdemes ezt választani?

Mindenképpen 4-5 millió forint feletti gépeknél

Minden fajta gép beszerzésnél működik?

Melyeket én ismerek és vállalok. Ez általában még az elején kiderül.

Lízing lehetséges ezekre a gépekre? Igen. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Igen, visszlízing formájában. Előre bocsájtva a lízinget igénybe vevőnek hitelképesnek kell lenni, tehát minimum 2 lezárt nyereséges évvel rendelkezzen.

Pályázatoknál ezekkel a gépekkel lehet indulni?(ʘ‿ʘ)

Talán.Erről a pályázat íródat kérdezd meg, Én kevés esélyt látok erre.

Van olyan; hogy nem segítesz?

Igen, ha ha például ugyan azon gyártótól, forgalmazótól önállóan megvásárolja meg a kedves érdeklődő. (Ugyen nem kell folytatnom.)Indokaim: Fogalmam sincs milyen alkatrészekkel szerelve kapta meg a gépet. Nem akarok beleavatkozni egy esetleges elmérgesedett viszonyba.

Hitel lehetséges ezekre a gépekre?

Hitel és pályázat esetén magyar forgalmazó által ajánlott gépet kell választan. Segítek benne.

Milyen uniós és magyar előírások vannak gép beszerzésnél?

Elsősorban a beüzemeléshez szükséges a munkavédelmi előírásokra szükséges figyelemni.

Ha én kiválasztok egy gépet Alibabán akkor abban segítesz?

Nem. Én nevemet csak olyan gépekhez adom melyek kiváló minőségűek, megbízhatóak esetleges hiba esetén tudok segíteni tulajdonosnak. Ehhez pedig kell az, hogy megbízzak a gyártóban, ismerjem stb.

Még lenne kérdésem; hol tudok kérdezni?

Visszahívás kérése KATT IDE

Felmerülő kérdés:
“Miért vegyem igénybe ezt a szolgáltatást, ha saját magam is megtudom vásárolni?”
Válaszom: OK, örülök neki.

Impresszum Adatvédelem AFSZ

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás