Frissítve: 2021-06-08

Felhasználási feltételek

Cookik engedélyének vissza vonását a gombra kattintással kezdeményezheti:

A sütik nincsenek engedélyezve.
Az "Elfogadás" feliratra kattintva engedélyezhető a sütik használata.

vagy a gombra kattintás után kérem nyissa meg a böngészője beállítási lapját és törölje a cookik-at. Információk a cookik-ról.

A https://963.hu/ weboldalon (a továbbá: weblap) illetve aloldalain továbbá aldomain -okon elérhető szolgáltatás igénybevételének szabályait, feltételeit jelen dokumentumban írja le a szolgáltató. A Felhasználó a weblap használatával ezeket tudomásul veszi és elfogadja továbbá magára nézve kötelezőnek tekinti ráutaló magatartásával.

Üzemeltető továbbiakban “szolgáltató”:
Név: Törőcsik Norbert
E-mail cím:

A weboldal tevékenysége automatizált adatfeldolgozás, információk nyújtása, kapcsolat felvétel biztosítás.

A Szolgáltató felelősségének kizárása/korlátozása
A Felhasználó a weblapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő mindennemű károkért. A Felhasználó teljes mértékben és felelős saját magatartásáért, nem sértheti mások jogait.

A Szolgáltató az ingyenes Szolgáltatások tekintetében kizár mindennemű kártérítési felelősséget (ideértve a tényleges kárt, költséget, stb.), amely akár közvetlenül, akár közvetett módon az ingyenes Szolgáltatások használatából adódik.

A https://963.hu/ weblapon illetve aloldalain megjelenő információk és szolgáltatások közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weblap nem megfelelő működésből, vagy pontatlanságokból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten előzetesen kizárja.

A Szolgáltató, a honlapon megjelent információk, más személyek által létrehozott weboldalakra mutató linkeken megjelenő információkért nem vállal felelősséget, kifejezetten kizárja a linkelt oldalakon található tartalomból okozott közvetlen és közvetett károkat.

Szerzői jogok
A weblap teljes tartalma szerzői jogvédelem alá esik. A szolgáltató a felhasználók számára a weblapon található ingyenes szolgáltatásokat biztosítja saját részükre, kizárva a másra átruházás lehetőségét. Írásbeli engedély szükséges egyéb módú felhasználáshoz. A feltételek megsértése esetén a szolgálató határozott jogi lépéseket tesz.

Megrendelés folyamata
A weblapon jelenleg nem történik értékesítés. Az oldalon szerződés nem jön létre kizárólag jelzésre szolgál úgymint árajánlat kérés üzenet küldés, adatfeldolgozás, így ajánlati kötöttség sem merül fel.

Regisztráció jelen pillanatban nem lehetséges az oldalon.

Számla, fizetés, szállítás és elállási jog, kellék szavatosság, termékszavatoság, jótállás a szerződés hiányában nem értelmezhető.

Panasz esetén ügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: Törőcsik Norbert Levelezési cím:
E-mail cím:
A Szolgáltató panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja., ha ez nem sikerül az írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.
Felhasználási Feltételek módosítása
A Szolgáltató a Felhasználási Feltételeket -et, a bármikor módosíthatja, a módosítás a weblapon közzé teszi.

Egyebek:
A https://963.hu/ weblap és aloldalai az itt fel sorolt feltételektől eltérő feltételeket is előirhatnak a hivatkozó jogszabályok, így mindig az aktuális előírások, feltételek megismerése és elfogadása kizárólagos feltétele a weblap használatának bele értve az ingyenes szolgáltatásokat.

Jogsértés esetén a szolgáltató minden tőle telhető segítséget megad a hatóságoknak.

A Felhasználási Feltételek módosításának feltételei
A szolgáltató jelen dokumentum feltételeiben foglaltakat anélkül bármikor jogosult módosítani értesítés nélkül. A szolgáltató a hatályos felhasználási feltételeket a jelenlegivel megegyező módon biztosítja a felhasználóknak, és kéri a felhasználókat annak ismételt megtekintésére.Privacy policy
Adatkezelési szabályzat
A Szabályzat célja, hogy rögzítse az https://963.hu/ oldal adatvédelmi és adatkezelési szabályait.

Adatfeldolgozó (feldolgozott adatok tekintetében) Adatkezelő (a szolgáltatónak küldött adatok tekintetében:
Törőcsik Norbert
email:

Kezelt adatok köre
Kapcsolat felvétel, árajánlat kérés, során a Felhasználó megadhatja: neve, saját e-mail címe, címe (irányítószám, helység, utca, házszám) telefonszám, személyes adatait ezen adatok közül az aktuális kapcsolati űrlap határozza meg mit kötelező megadnia. A felhasználó adatai megadásával kijelenti,hogy elmúlt 16 éves.

Technikailag rögzítésre kerülő adatok: felhasználó IP címe, továbbá a weboldal látogatásakor a szolgáltató cookie-t küld a látogató számítógépére, továbbá harmadik fél által Google által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódóan (Google Analytics, Google Adwords. továbbiakban lásd a google leírását) A felhasználó a cookie-kat saját gépéről törölheti és letilthatja, további információt a böngésző Segítség funkciójában talál.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelésre jogosultsága az https://963.hu/ weboldalon található tartalmak felhasználóinak önkéntes, nyilatkozata illetve kifejezett hozzájárulása hozzájárulása, hogy személyes adataik kezelésére, továbbá az oldalon található szolgáltatásokkal a felhasználók segítése.

Az adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A Szolgáltató az adatokat kizárólag a tájékoztatásra, kapcsolatfelvételre tárolja. Az automatikus adatok célja statisztikakészítés, illetve fejlesztés. Személyes adatok harmadik személynek való továbbítása kizárólagosan az adattovábbítási feltételek elfogadása esetén lehetséges. Adatkezelő a személyes adatokat nem ellenőrzi azokért a megadó felel. A felhasználók saját adataikat adhatják meg a honlapon, ha az adatközlő nem a saját személyes adatát adja meg, az adatközlő kifejezett kötelessége az érintett hozzájárulásának írásbeli beszerzése és ezen nyilatkozat megőrzése a hatályos törvények szerint.

Az adatkezelés időtartama
A személyes adatok kezelése annak törléséig tart, adattovábbítás és egyben feldolgozás esetén nem történik érdemi adattárolás így nem értelmezhető az időtartam.

Tárhely szolgáltató,adattárolás:
A tárhely-szolgáltató neve: 3 in 1 Hosting Bt.
címe: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. Fszt. 1.
A tárhely-szolgáltató adószáma : 22206118-2-13
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: admin@megacp.com
A tárhely-szolgáltató weboldala: https://megacp.com/
Az adatkezelő mindent tőle telhetőt megtesz az adatok megvédéséért.

Jogorvoslati lehetőségek
A Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatiról és kérheti azok törlését, helyesbítését az email címre küldött kéréssel. A Szolgáltató 30 napon belül írásban közli a kérés eredményét.

továbbá, panasszal lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság -nál posta cím:
1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +3613911400 Fax: +3613911410 ugyfelszolgalat@naih.hu Url: www.naih.hu

Ha a felhasználó bármilyen módon kárt okozott teljeskörű kártérítésre kötelezhető.


Adattovábbítási
Amely kapcsolati űrlapokon elfogadásra kerül az adattovábbítási feltétel az adatok továbbításra kerülnek az adott oldalon meghatározott vállalkozás (pl. könyvelő irodának). Amennyiben a felhasználó az adatokat a szolgáltató részére adja meg nem történik adattovábbítás harmadik személy részére.

Ha a felhasználó továbbá “adatkezelő” olyan szolgáltatást használ melynél adattovábbítás történik kifejezetten és visszavonhattatlanul hozzájárul az adat továbbítási feltételekhez, ez technikailag úgy valósul meg, hogy az űlapot addig nem tudja elküldeni amig a kifejezett hozzájárulását nem adja az adat továbbításhoz harmadik személy részére. A felhasználó hozzájárul a a hozzájárulás automatikus rögzítéséhez és tároláshoz személyes adatok rögzítése nélkül. Ha jogszabály kötelezővé teszi az adatok továbbítását ezt a szolgálató kifejezetten közli a felhasználóval és hozzájárulását kéri.

Adatbiztonság az adattovábbítás tekintetében
A weblap használata a felhasználó részéről távközlési eszközök, szolgáltatások (internet) segítségével történik, nyílt hálózaton. A szolgáltató és a felhasználó (adatkezelő) részéről is fokozott ellenőrzést és biztonsági követelményeket jelent.

A felhasználó az adatokat a szolgáltató automata rendszere részére titkosított, biztosított azaz https csatornán adja meg.

A felhasználó a feldolgozandó és továbbítandó adatok közül az email cím helyességére -ahol kérik- kifejezetten köteles ügyelni, melyhez a szolgáltató az email cím duplán történő beírásának feltételével segíti őt, mely 2 db email cím azonosságát automatikusan ellenőrzi.

Dokumentum feltöltés és azok azonnali továbbítása esetén a címzettnek a feltöltött dokumentumok és azok adatai nem tárolódnak el a szolgáltató szerverén azok email melléklet utján továbbítódnak a cimzettnek.

Titkosított pdf létrehozása esetén a felhasználót erről a szolgáltató egyértelműen tájékoztatja továbbá:
Az adatok nem kerülnek eltárolásra a szolgáltató rendszerén csak feldolgozásra kerülnek, azaz 1 db pdf generálás és 3 db email melyek a következőek
1 db a felhasználónak/adatkezelőnek küldött levél, (szöveg mely nem tartalmaz védett adatokat, titkosított pdf)
1 db az adattovábbítás célzottjának küldött email, (szöveg mely nem tartalmaz védett adatokat, titkosított pdf, )
1 db felhasználási feltételek elfogadásáról archiválásra készülő email, nem tartalmaz személyes adatokat,
célja a feltételek elfogadásának utólagos bizonyítása vita esetén, tartalma:

  1. Üzenet azonosítója: véletlenül generált számsor nem köthető személyhez sem közvetlenül sem közvetetten
  2. Adatkezelő/küldő email címe: nem személyes adat mert vállalkozás/cég hivatalos email címe
  3. Iroda/címzett email címe: nem személyes adat mert vállalkozás/cég hivatalos email címe
  4. Felhasználási feltételek: Array jelzi hogy elfogadta a felhasználó
  5. Adatvédelem: Array jelzi hogy elfogadta a felhasználó
  6. Adattovábbítás: Array jelzi hogy elfogadta a felhasználó

Ezért az adatok a szerveren 1-2 másodpercig vannak de akkor is titkosított formában, majd a titkosított pdf automatikusan törlődik. A feldolgozás zárt rendszerben történik arra külső rendszereknek, személyeknek ráhatása nem lehetséges megfelelően működő rendszernél.

A feldolgozott adatok kiküldése és továbbítása email mellékletek útján történik, melynek biztonságára a szolgálatónak nincs ráhatása de jelen technikai tudásunk szerint a szerver és a fogadó között lévő úton az email “elfogása” kevesebb biztonsági kockázattal jár mintha az adatok letárolásra kerülnének, a megadott email cím helyességére a felhasználónak fokozottan ügyelni kell.
A felhasználó kifejezetten hozzájárul a feldolgozott adatok elektronikus levelezés (email) útján történő kiküldésre mind a két fél részére (címzett és saját maga), megértette a biztonsági kockázatokat és elfogadja azokat.

A szolgálattó nyílt forráskódú szoftvereket használ melyekről igény esetén tájékoztatja a felhasználót, továbbá minden tőle elvárhatót megtesz a rendszer biztonsága érdekében és az adatok biztonsága érdekében annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek vagy kerüljenek nyilvánosságra.


Biztonságos levelezés?
Érzékeny adatokat nem szabadna küldeni sima levélben sima emailben, mert ha elveszik, felbontják, félre megy nagyon nagy bonyodalom származik belőle. Mik azok az érzékeny adatok? Általában személyes adatok, születés, nayja neve, lakása, taj száma stb., de ide tartozik az egészégügyben kiadott dokumentumok is, tágabb körben pedig a szerzői joggal védett dokumentumok egy része pl. tervrajzok stb.

Miként lehet biztosítani ezeket az adatokat? Hát elviszik személyesen, hátránya,hogy idő igényes és sokba kerül (pénz,idő), elküldik postán, futárral hát el kell menni a postára vagy várni kell a futárra. Marad az elektronikus út. Ami lehet fax de ennek nem lehet biztosítani a biztonságát, hogy csak a címzett olvassa el. A titkosított levelezésnél biztosítható, hogy csak a címzett ismerje meg a a levél tatalmát. Miért a Protonmail, egyszerűen mert értesítést küld az érkezett levélről másik használt email címre, hogy email érkezett a biztonságos postafiókba. Napi használatnál elképzelhetetlen,hogy állandóan a nézegessük a protonmailos email címet jött-e email a postafiókba és nem utolsósorban ingyenes.

Miért nem saját rendszer, mert nem tudom biztosítani a dokumentumok hozzá férhetetlenségét. A dokumentumot fel kell tölteni a szerverre ez még titkosított útvonalon megy de feldolgozás előtt tárolódnak a szerveren a dokumentumok az átmeneti tárolóban, és itt sérülhetnek a jogok. Ezért erről lemondtam. A titkosított pdf generálásnál ez nem történik meg mert az adatokból azonnal titkosított pdf generálódik mely kiküldés után törlődik a szerverről, így 100%-ig (szerintem) biztosított az adatok sérthetetlensége.

Platformokra vonatkozó szabályokra vonatkozó szabályok aluli mentesülés

“Ennek megfelelően nem adóalanyok részére történő bizonyos értékesítések esetén speciális szerep hárul a platformokat üzemeltető adóalanyokra. Ha egy platform
150 eurót meg nem haladó belső értékű 5 küldeményként importált termék távértékesítését, illetve
értéktől függetlenül, Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalanynak a Közösség területén teljesített termékértékesítését ”
Forrás: NAV

Jelen weblap nem ajánl 150 EUR alatti termékeket továbbá nem segíti elő nem adóalanyoknak szóló termékértékesítést, ezért nem vonatkoznak rá a speciális szabályok.

Továbbá:
“Megemlítendő továbbá, hogy az adófizetési kötelezettség a platform részére történő termékértékesítés után és a platform általi termékértékesítés után azonos időpontban keletkezik, mégpedig a fizetés elfogadásakor.”
forrás:NAV

Jelen weblapon nem történik fizetés.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás